Umiejętność - doświadczenie - wiedzia - kompetencje
Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej - Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska

Nasze skrypty:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego