Obsługa zgłoszeń dla Działu Eksploatacji Czyżyny PDF Drukuj Email

Dział Eksploatacji informuje, że działanie elektronicznego systemu pomocy technicznej (Helpdesku IT) działającego pod adresem https://helpdesk.pk.edu.pl zostało rozszerzone o obsługę zgłoszeń dla Działu Eksploatacji Czyżyny. Od dnia 04.12.2017r za pośrednictwem systemu należy zgłaszać wszystkie drobne, bieżące naprawy, awarie i usterki. Zgłoszenie automatycznie umożliwia monitorowanie statusu załatwienia sprawy. Po zamknięciu zgłoszenia użytkownik otrzyma powiadomienie e-mailem.

System jest oparty na technologii OTRS i działa pod adresem https://helpdesk.pk.edu.pl. Logowanie do serwisu jest autoryzowane loginem i hasłem takim samym jako do SIP (Serwis Informacyjny Pracowników) i SUS (Serwis Usług Sieciowych).

W trakcie wdrażania systemu w terminie do 31.01.2018r możliwym jest równoczesne dokonywanie zgłoszeń telefonicznych na numer tel. 12 374 33 77 lub wew. 33 – 77 podając: - jednostkę zgłaszającą, -osobę do kontaktu, - źródło finansowania. Zgłoszenia pod innym numerem telefonu nie będą przyjmowane.

Zgłoszenia telefoniczne w okresie przejściowym będą również wprowadzane do systemu jednak osoba zgłaszająca nie będzie mogła ich monitorować.

Zgłoszenia wysłane drogą elektroniczną po godzinie 15 będą odebrane w najbliższym dniu roboczym.

Planowane jest dalsze rozszerzenie obszarów objętych zastosowaniem elektronicznego systemu pomocy technicznej PK, o czym będziemy Państwa informować.

inż. Anna Rapacka

Kierownik Działu Eksploatacji
Tel.(12) 628-29-77
Politechnika Krakowska
Ul. Warszawska 24
31-155 KRAKÓW