Uwaga studenci - szkolenie BHP PDF Drukuj Email

UWAGA ZMIANA GODZIN!

Bardzo ważna informacja dla pierwszoroczniaków rozpoczynających naukę na naszym wydziale. 
Dnia 30 września od godziny 8 do godziny 16 odbędą się OBOWIĄZKOWE szkolenia BHP, Biblioteczne oraz Samorządowe.

Harmonogram szkoleń – studia stacjonarne

 

 

BHP

 

Biblioteka

Samorząd

 

Godziny szkolenia BHP

A123 (Aula A1)

A124 (Aula A2)

Godziny szkolenia Bibliotecznego

G18 (Aula A3)

Godziny szkolenia

przez Samorząd

8oo - 10oo

Inżynieria Produkcji

Informatyka Stosowana

 

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

 

8oo - 850

Energetyka

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Biomedyczna

9oo – 10oo

10oo - 12oo

Energetyka

Inżynieria Materiałowa

 

Inżynieria Biomedyczna

10oo - 1050

Inżynieria Produkcji

Informatyka Stosowana

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

 

11oo – 12oo

12oo - 14oo

Automatyka i Robotyka

Transport

12oo - 1250

Mechanika i Budowa Maszyn

Inżynieria Bezpieczeństwa

 

13oo – 14oo

14oo - 16oo

Mechanika i Budowa Maszyn grupy 11M1, 11M2, 11M3

Mechanika i Budowa Maszyn grupy 11M4 i 11M5

Inżynieria Bezpieczeństwa

14oo – 1430

Automatyka i Robotyka

Transport

 

143o – 1515

 

 

Harmonogram szkoleń - Studia niestacjonarne

15:15 -15:50 szkolenie biblioteczne G18 (Aula A3) - wszystkie kierunki
16:00-18:00 szkolenie BHP A123 (Aula A1) wszystkie kierunki