Inauguracja roku akademickiego 2017/18 PDF Drukuj Email
Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
zaprasza na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2017/18,
która odbędzie się 29 września 2017 r.,
o godz. 13.30
w Muzeum Lotnictwa przy al. Jana Pawła II 39.

 

Obecność studentów I roku jest obowiązkowa, w związku z koniecznością
podpisania umowy w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów stacjonarnych
(wzór umowy),
studiów niestacjonarnych (wzór umowy).
W/w umowa oraz legitymacje będą wręczane studentom wg. niżej zamieszczonego harmonogramu:

STUDIA I STOPNIA ORAZ STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Nr budynku

Nr pomieszczenia

Piętro

Kierunek studiów

A

A123

I

Automatyka i Robotyka

Muzeum Lotnictwa

Hangar

parter

Mechanika i Budowa Maszyn

A A124 I Transport

A

A433
IV Inżynieria Materiałowa
G
G18
parter
Inżynieria Produkcji - Energetyka

A

A307

III

Inżynieria Bezpieczeństwa

A A531 V Informatyka Stosowana

A

A331

III

Inżynieria Biomedyczna

A

A202

II

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

 

Uwaga studenci I roku!
Uprzejmie informujemy,
że w celu sprawdzenia grupy studenckiej
(zakładka w Wirtualnym dziekanacie „Moje dane” ”Informacje o toku studiów”)
oraz uzyskania wszelkich  bieżących  informacji dotyczących studiów
należy logować się do Wirtualnego Dziekanatu
link: https://ehms.pk.edu.pl

Informujemy, że studenci I roku I stopnia Wydziału Mechanicznego PK
zobowiązani są do odbycia obowiązkowego szkolenia BHP
oraz szkolenia prowadzonego przez Samorząd Studentów PK.
Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia, którzy są absolwentami
Politechniki Krakowskiej nie uczestniczą w szkoleniu BHP oraz szkoleniu bibliotecznym.

 

 

Harmonogram szkoleń – studia stacjonarne w dniu 30.09.2017 roku (sobota)

 

BHP

 

Biblioteka

Samorząd

 

Godziny szkolenia BHP

A123 (Aula A1)

A124 (Aula A2)

Godziny szkolenia Bibliotecznego

G18 (Aula A3)

Godziny szkolenia

przez Samorząd

8oo - 10oo

Inżynieria Produkcji

Informatyka Stosowana

 

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

 

8oo - 850

Energetyka

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Biomedyczna

9oo – 10oo

10oo - 12oo

Energetyka

Inżynieria Materiałowa

 

Inżynieria Biomedyczna

10oo - 1050

Inżynieria Produkcji

Informatyka Stosowana

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

 

11oo – 12oo

12oo - 14oo

Automatyka i Robotyka

Transport

12oo - 1250

Mechanika i Budowa Maszyn

Inżynieria Bezpieczeństwa

 

13oo – 14oo

14oo - 16oo

Mechanika i Budowa Maszyn grupy 11M1, 11M2, 11M3

Mechanika i Budowa Maszyn grupy 11M4 i 11M5

Inżynieria Bezpieczeństwa

14oo - 1430

Automatyka i Robotyka

Transport

 

143o – 1515

 


Harmonogram szkoleń – studia niestacjonarne w dniu 30.09.2017 roku (sobota)

  • 1515 – 1550 -  szkolenie biblioteczne - G18 (Aula A3) – wszystkie kierunki
  • 1600 -  1800 – szkolenie BHP – A123 (Aula A1) – wszystkie kierunki