Praktyki w skrócie PDF Drukuj Email
  1. Uzgodnienie miejsca, terminu i programu praktyki z Podmiotem Gospodarczym i Opiekunem Grupy,
  2. Przygotowanie Oświadczenia, w przypadku realizacji praktyk w czasie trwania zajęć dydaktycznych,
  3. Podpisanie w Dzienniku Praktyk programu praktyki przez Opiekuna Grupy,
  4. Podpisanie Porozumienia w kolejności przez Praktykanta, Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk i przedstawiciela Podmiotu Gospodarczego przed rozpoczęciem praktyki,
  5. Odbycie praktyki w ustalonym terminie,
  6. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia odbycia praktyki w Dzienniku Praktyk od przedstawiciela Podmiotu Gospodarczego,
  7. Uzyskanie zaliczenia praktyki u Opiekuna Grupy na podstawie dostarczonego Porozumienia i Dziennika Praktyk.

Uwaga!

Wszystkie dokumenty związane z realizacją praktyk w br. akademickim należy podpisać

do 14 lipca 2017 r.

Dokumenty do podpisu można składać w pokoju A218B (tel. 34-22)