10.01.2018 - Prezentacja specjalności dla studentów II roku PDF Drukuj Email

Na spotkaniu, które odbędzie się w auli A123 zaprezentowane zostaną następujące specjalności:

- dla kierunku Automatyka i Robotyka:

Automatyzacja systemów wytwarzania:

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Mechatronika:

prezentacja od 11.25 do 11.40,

Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń:

prezentacja od 11.45 do 12.00,

Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych:

prezentacja od 12.05 do 12.20.

- dla kierunku Inżynieria Produkcji:

Inżynieria wytwarzania:

prezentacja od 12.25 do 12.40,

Systemy CAD/CAM:

prezentacja od 12.45 do 13.00,

Systemy jakości i współrzędnościowa
technika pomiarowa :

prezentacja od 13.05 do 13.20,

Techniki multimedialne i poligraficzne

prezentacja od 13.25 do 13.40.

 

Na spotkaniu, które odbędzie się w auli A124 zaprezentowane zostaną następujące specjalności:

- dla kierunku Energetyka:

Energetyka odnawialna:

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Systemy i urządzenia energetyczne:

prezentacja od 11.25 do 11.40,

- dla kierunku Inżynieria Biomedyczna:

Biomechanika urazów:

prezentacja od 11.45 do 12.00,

Inżynieria kliniczna:

prezentacja od 12.05 do 12.20.

- dla kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego:

Blok profilujący dyplom - przedmiot I

prezentacja od 12.25 do 12.40,

Blok profilujący dyplom - przedmiot II

prezentacja od 12.45 do 13.00,

Blok profilujący dyplom - przedmiot III

prezentacja od 13.05 do 13.20.

 

Na spotkaniu, które odbędzie się w auli A433 zaprezentowane zostaną następujące specjalności:

- dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa:

Bezpieczeństwo pracy i środowiska:

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Bezpieczeństwo transportu drogowego:

prezentacja od 11.25 do 11.40,

- dla kierunku Transport:

Eksploatacja i niezawodność w transporcie:

prezentacja od 11.45 do 12.00,

Eksploatacja pojazdów samochodowych:

prezentacja od 12.05 do 12.20,

Inżynieria maszyn budowlanych i systemów transportu
przemysłowego:

prezentacja od 12.25 do 12.40,

Logistyka i spedycja:

prezentacja od 12.45 do 13.00.

 

Na spotkaniu, które odbędzie się w auli G18 zaprezentowane zostaną następujące specjalności:

- dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn:

Aparatura i instalacje przemysłowe:

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Budowa i badania pojazdów samochodowych:

prezentacja od 11.25 do 11.40.

Mechanika konstrukcji i materiałów:

prezentacja od 11.45 do 12.00,

Silniki spalinowe:

prezentacja od 12.05 do 12.20,

Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne:

prezentacja od 12.25 do 12.40,

- dla kierunku Inżynieria Materiałowa:

Inżynieria spajania materiałów:

prezentacja od 12.45 do 13.00,

Materiały konstrukcyjne:

prezentacja od 13.05 do 13.20.

 

Na spotkaniu, które odbędzie się w auli A307 zaprezentowane zostaną następujące specjalności:

- dla kierunku Informatyka Stosowana:

Inżynieria oprogramowania

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Informatyka przemysłowa

prezentacja od 11.25 do 11.40.

Systemy informatyczne w medycynie

prezentacja od 11.45 do 12.00,

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie

prezentacja od 12.05 do 12.20,