Kierunki studiów
AUTOMATYKA I ROBOTYKA - studia I stopnia PDF Drukuj Email

    Studia na tym kierunku umożliwiają wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki oraz algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. 

Więcej…
 
ENERGETYKA (kierunek międzywydziałowy) - studia I stopnia PDF Drukuj Email
    Studia na tym kierunku umożliwiają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu techniki cieplnej, nauk technicznych i problematyki energetycznej.
Więcej…
 
INFORMATYKA - studia I stopnia PDF Drukuj Email

   Absolwenci studiów inżynierskich I stopnia kierunku Informatyka na Wydziale Mechanicznym posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu ogólnych zagadnień współczesnej informatyki.

Więcej…
 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - studia I stopnia PDF Drukuj Email
    Inżynieria Materiałowa jest nauką zajmującą się relacją między budową, a właściwościami materiałów i spośród innych dziedzin nauki wyróżnia ją interdyscyplinarny charakter.
Więcej…
 
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - studia I stopnia PDF Drukuj Email

Na kierunku studiów " Inżynieria Bezpieczeństwa" istnieją trzy bloki profilujące dyplom:

1. Bezpieczeństwo pracy i środowiska
    więcej informacji na: http://riad.usk.pk.edu.pl/~kap/
2. Bezpieczeństwo transportu drogowego
    więcej informacji na: http://riad.usk.pk.edu.pl/~m-4/
3. Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów energetycznych
    więcej informacji na: http://www.kmiue.mech.pk.edu.pl/

Więcej…
 
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - studia I stopnia PDF Drukuj Email
   Studia na tym kierunku umożliwiają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu zastosowań nauk technicznych w medycynie umożliwiającą im zdobycie umiejętności korzystania z aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na nowoczesnych metodach, technikach i technologiach informatycznych, teleinformatycznych, elektronicznych i materiałowych.
Więcej…
 
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia PDF Drukuj Email

   Studia na tym kierunku umożliwiają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, pracy w zespole oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

 
TRANSPORT - studia I stopnia PDF Drukuj Email

    Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie  szerokiej wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów transportowych, a w szczególności: inżynierii środków transportu, inżynierii ruchu, analizy systemów transportowych i eksploatacji środków transportu.

Więcej…
 
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia PDF Drukuj Email
     Kierunek „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” ma charakter interdyscyplinarny - łączący przygotowanie techniczne (w zakresie  inżynierii  produkcji) z ekonomicznym (w zakresie podstaw nauk ekonomicznych) i zarządzania.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2