Kierunki studiów
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia II stopnia PDF Drukuj Email

Absolwenci studiów drugiego stopnia, tego kierunku, są przygotowani do twórczej działalności w zakresie: inżynierii produkcji, zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania twórczych inicjatyw, prowadzenia działalności gospodarczej, kierowania zespołami ludzkimi  w przedsiębiorstwach i administracji, bankowości, projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych, doradztwa technicznego oraz organizacyjnego.

Więcej…
 
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia II stopnia PDF Drukuj Email

  Studia te rozszerzają wiedzę, między innymi, w zakresie technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie, projektowania i eksploatacji maszyn oraz doboru materiałów inżynierskich. Studia na  tym kierunku mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku lub kierunków pokrewnych.

Więcej…
 
TRANSPORT - studia II stopnia PDF Drukuj Email

Celem tych studiów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportu, inżynierii ruchu, analizy systemów transportowych i eksploatacji środków transportu. Absolwenci posiadają rozległą wiedzę z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów oraz technologii poszczególnych rodzajów transportu, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kierowania zespołami, zarządzania jednostkami eksploatacji transportu, realizacji badań marketingowych w sektorze transportu, a także są przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Więcej…
 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - studia II stopnia PDF Drukuj Email

  Studia te rozszerzają wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej i nauki o materiałach inżynierskich, informatyki, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz projektowania materiałowego produktów i ich elementów a także technologii wytwarzania, przetwarzania i recyklingu materiałów inżynierskich, metod kształtowania i badania ich struktury oraz własności z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskowego oraz zarządzania jakością w procesach wytwórczych materiałów inżynierskich.

Więcej…
 
ENERGETYKA (kierunek międzywydziałowy) - studia II stopnia PDF Drukuj Email

  Studia te rozszerzają wiedzę w zakresie nauk podstawowych, obliczeń oraz projektowania maszyn i urządzeń energetycznych, modelowania komputerowego procesów energetycznych oraz zarządzania rynkiem energii cieplnej i elektrycznej. Studenci zdobywają umiejętności posługiwania się komercyjnymi pakietami obliczeniowymi do projektowania maszyn i urządzeń energetycznych, jak również do komputerowego modelowania procesów mechanicznych, cieplnych i elektrycznych. Studia rozwijają ogólną wiedzę inżynierską w zakresie budowy, użytkowania, badań i diagnostyki różnego typu silników spalinowych. Przygotowują specjalistów do rozwiązywania problemów związanych z ochroną powietrza, wody i powierzchni ziemi przed ich zanieczyszczeniem. Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się o uprawnienia energetyczne i instalacyjne.

Więcej…
 
AUTOMATYKA I ROBOTYKA - studia II stopnia PDF Drukuj Email

Studia te umożliwiają wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2