Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego PDF Drukuj Email

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza konkurs na stanowisko
profesora nadzwyczajnego - II mianowanie
w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych
na Wydziale Mechanicznym


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) oraz warunki § 84 Statutu PK.

Niezbędne wymagania:
•   tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie Mechanika
•    znaczny dorobek naukowy
•    osiągnięcia w kształceniu kadry lub kierowaniu zespołami badawczymi lub wybitne osiągnięcia projektowe
•    znajomość zagadnień związanych z z przepływem masy, ciepła i wytężeniem elementów bloków energetycznych
•    po wygranym konkursie Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Wydziału Mechanicznego (Kraków, al. Jana Pawła II 37 - pok. 111, I p., bud. 5) następujące dokumenty:
•    podanie;
•    życiorys;
•    autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności;
•    odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;
•    wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego;
•    informacja o kształceniu kadry.

Termin składania podań upływa 21 czerwca 2013 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 24 czerwca 2013 r.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

Wydział Mechaniczny PK zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.