Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych PDF Drukuj Email

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1.03.2017 r.

stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego

w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych

w zakresie specjalności

Systemy i Urządzenia Energetyki Cieplnej

na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 5) z późn. zm., ponadto spełniają warunki § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2011:

 1. posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych,
 2. odbyły szkolenie pedagogiczne lub posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych,
 3. mają odpowiedni dorobek zawodowy lub praktykę zawodową,
 4. wykazują przygotowanie i chęć podjęcia pracy naukowo-dydaktycznej,
 5. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 6. wykazują znajomość zagadnień naukowych związanych z: metodami numerycznymi
  i programowaniem, modelowaniem procesów przepływowo-cieplnych, analizą
  cieplno-wytrzymałościową maszyn i urządzeń energetycznych, optymalizacją rozruchów bloków energetycznych, monitorowaniem urządzeń energetycznych; wymagana jest również umiejętność modelowania w procesów przepływowych i cieplnych
  oraz przeprowadzania analiz wytrzymałościowych przy zastosowaniu środowiska ANSYS, MatLAB oraz programowanie w języku Fortran,
 7. Politechnika Krakowska będzie ich jedynym miejscem pracy.

Wymagane dokumenty:

1. Kopia dyplomu doktora nauk technicznych.

2. Wykaz dorobku naukowego zawodowego.

3. Opinia kierownika naukowego o predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej.

4. Życiorys.

5. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej

6. Certyfikaty i zaświadczenia.

W/w dokumenty należy składać w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, pokój A611 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
w terminie do dnia 22.12.2016r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 4.01.2017r.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).”

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.