Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej PDF Drukuj Email

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS
na stanowisko

profesora zwyczajnego
(objęcie stanowiska z dniem 01.03.2017 r.)
w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej
w Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych 
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) oraz warunki § 83 Statutu PK w szczególności:

  1. posiadają tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych,
  2. zajmują wybitną pozycję w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn
  3. mają znaczący dorobek w obszarze badań eksperymentalnych i symulacji maszyn cieplnych i obiegów termodynamicznych,
  4. mają znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i kierowaniu zespołami
    badawczymi,
  5. mają istotne i udokumentowane doświadczenie we współpracy z przemysłem,
  6. mają osiągnięcia dydaktyczne,
  7. mają doświadczenie w opracowaniu programów kształcenia.


Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym (Kraków, al. Jana Pawła II 37 –
bud. A, pok. A18 w godz. 8.00-15.00) w dwóch egzemplarzach następujące dokumenty:

1.    Podanie skierowane do JM Rektora,
2.    Życiorys,
3.    Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie
prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

Termin składania podań upływa dnia 22.12.2016 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 4.01.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, prosimy zatem o podanie danych mailowych i telefonicznych. Komisja zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).