Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej PDF Drukuj Email

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza

KONKURS

na stanowisko
starszego wykładowcy
(objęcie stanowiska z dniem 01.04.2017 r.)

w Instytucie Informatyki Stosowanej
w Katedrze Podstaw Informatyki i Cybernetyki
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz które:

  • posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie informatyka lub biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
  • mają co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego w zakresie systemów interaktywnych, technologii języków internetowych, rzeczywistości wirtualnej oraz podstaw informatyki,
  • mają udokumentowaną znajomość języka obcego,
  • mają predyspozycje do pracy dydaktycznej(np. potwierdzoną ocenami z ankiet studenckich),
  • mają doświadczenie w zakresie prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich,
  • mają doświadczenie w zakresie działalności popularno-naukowej (festiwale nauki itp.),
  • odbyły szkolenia pedagogiczne

Wymagane dokumenty:

  • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
  • życiorys,
  • kopie dokumentów,  certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów

 

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) w godzinach 8.00-15.00 do dnia 01.03.2017r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 03.03.2017 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej
(31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 10.03.2017r

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).