Terminy posiedzeń Rady

Terminy posiedzeń Rady Wydziału
w roku akademickim 2016/2017

21 września 
2016 r.
19 października
2016 r.
16 listopada
2016 r.
7 grudnia 2016 r.
18 stycznia 
2017 r.
15 lutego 2017 r.
15 marca
2017 r.
19 kwietnia 2017 r.
17 maja
2017 r.
21 czerwca 
2017 r.
PDF Drukuj Email

Rada Wydziału Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej

Przewodniczący Rady Wydziału: prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Prodziekani: dr hab. inż. Marek S. Kozień, prof. PK, dr hab. inż. Bogdan Szybiński, dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, dr hab inż. Stanisław Kuciel.

Kierownicy jednostek: prof. dr hab. inż.  Błażej Skoczeń, dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK,  prof. dr hab. inż. Aleksander Muc, dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK, prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup, prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, prof. dr hab. inż. Edward Lisowski, dr inż. Grzegorz Zając p.o., prof. dr hab. inż. Jan Taler, dr inż. Barbara Juras.

Profesorowie: prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek, prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis, prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek, prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński, prof. dr hab. inż. Jan Kazior, prof. dr hab. inż. Marek Książek, prof. dr hab. inż. Zbigniew Matras, , prof. dr hab. inż. Czesław Niżankowski, prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, prof. dr hab. inż. Jolanta Stacharska -Targosz, prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski (1/2 etatu), prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar, prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski, prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala.

Doktorzy habilitowani na stanowiskach profesorów w PK: dr hab. inż. Marek Barski, dr hab inż Jan Bielski, dr hab. inż. Jan Duda, dr hab. inż. Piotr Duda, dr hab inż Halina Egner, dr hab. inż. Andrzej Gajek, dr hab. dr hab. inż. Stanisław Guzowski (1/2 etatu), inż. Sławomir Grądziel, dr hab. inż. Andrzej Grzyb, dr hab inż Janusz Jaglarz, dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, dr hab. inż. Janusz Krawczyk, dr hab. inż. Stanisław Łopata, dr hab. inż. Jan Łuczko, dr hab. inż. Wojciech Marek, dr hab. inż. Grzegorz Milewski, dr hab inż. Beata Niezgoda-Żelasko, dr hab. inż. Paweł Piec (1/4 etatu), dr hab. inż. Jacek Pietraszek, dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, dr hab. inż. Bohdan Węglowski, dr hab. inż. Jerzy Zając, dr hab. inż. Wiesław Zima.

Doktorzy habilitowani: dr hab. inż. Marek Babeł, dr hab. inż. Jerzy Cisek, dr hab. Piotr Dzierwa, dr hab. inż. Piotr Kędziora, dr hab inż Wojciech Kopczyński (1/2 etatu), dr hab. inż. Artur Krowiak, dr hab inż Aleksander Kuranowski, dr hab inż. Marek Liszkiewicz 1/2 etatu), dr hab. inż. Łukasz Mika, dr hab inż. Paweł Ocłoń, dr hab. Ewa Pawluczuk (1/2 etatu), dr hab. inż Andrzej Ryniewicz, dr hab. inż. Henryk Sanecki, dr hab. inż. Jerzy Schmidt, dr hab inż. Marek Sikoń, dr hab. inż. Bogdan Słodki, dr hab. inż. Andrzej Sowa, dr hab. inż. Krzysztof Śliwiński, dr hab. inż. Grzegorz Tora, dr hab. inż. Józef Tutaj.

Przedstawiciele nauczycieli akademickich: dr inż. Artur Cebula, dr inż. Wiesław Cichocki, dr inż. Zygmunt Dziechciowski, dr inż. Artur Gawlik, dr inż. Szymon Hernik, dr inż. Robert Janczur, dr inż. Magdalena Jaremkiewicz, dr inż. Małgorzata Kowalczyk, dr inż. Maciej Krasiński, dr inż. Krzysztof Krupa, dr inż. Piotr Kucybała, dr inż. Waldemar Łatas, dr inż. Waldemar Małopolski, dr inż. Maciej Michnej, dr inż. Dariusz Mierzwiński, dr inż. Stanisław Młynarski, dr inz. Sabina Motyka, dr inż. Marek Nykiel, dr inż. Ksenia Ostrowska, dr inż. Janusz Pobędza, dr inż. Janusz Pobożniak, dr inż. Wisław Szatko, dr inż Andrzej Skrzyniowski, dr inz Piotr Skrzępek, dr inż. Stanisław Walczak, dr inż. Dominik Wyszyński.

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami: inż. Iwona Błotnicka, mgr Leszek Hacuś, mgr inż Paulina Marasek, Anna Marzec, mgr Wioletta Pietruszka, mgr Renata Socha, mgr inż. Ryszard Trela.

Przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Agnieszka Żyra

Przedstawiciele studentów: inż. Paweł Baj, Jakub Bednarczyk, inż. Kaja Błażejowska, Magda Bodziony, Aleksandra Borucka, inż. Mikołaj Duda, Krystian Dudek, Ksymena Gałachowska, Sonia Gontko, inż. Katarzyna Górska, Wojciech Jaszczyk, inż. Witold Juszkiewicz, Paulina Kaczor, Karolina Karwała, inż. Anna Kufel, Sylwia Kasprzyk, Katarzyna Król, Łukasz Krzowski, Jakub Kuranda, Emilia Lembryk, inż. Karol Mzyk, Aleksandra Nędza, inż. Joanna Pawlik, Filip Sikorski, inż. Łukasz Sobol, Agata Sośnicka, Wojciech Szczepaniec

Przedstawiciel ZNP: dr inż. Krzysztof Zarębski

Przedstawiciel NSZZ Solidarność: dr inż. Jacek Wojs.

Profesorowie i docenci emerytowani (w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin): dr hab. inż. Stefan Bućko, prof. PK, prof. dr hab. inż. Kazimierz Golec, dr hab. inż Antoni Gondek, dr hab inż. Andrzej Grzyb, dr hab. inż. Jerzy Jaskólski, prof. dr hab. inż. Józef Knapczyk, dr hab. inż. Edward Kołodziej, prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski, prof. dr hab. inż. Jacek Krużelecki, dr hab. inż. Adam Miernikiewicz, prof. PK, prof. dr hab. inż. Władysław Mitianiec, prof. dr hab inż. Franciszek Młynarski, prof. dr hab. inż. Andrzej Mruk, prof. dr hab. inż. Leszek Nawara, prof. zw. dr hab. Józef Nizioł, dr hab. inż. Stanisław Okoński, prof. PK, prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz, prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, prof. dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. dr hab. inż. Jan Ryś, prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski, prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz, dr hab. inż. Rafał Pałej, prof. dr hab. inż. Andrzej Samek, prof. dr hab. inż. Jacek Skrzypek, dr hab inż. Józef Strucki, dr hab. inż. Roman Wielgosz, dr hab. inż. Wojciech Wojciechowski, prof. dr hab. inż. Jerzy Wołkow, dr hab. inż. Zdzisława Kordas, prof. PK, doc. dr inż. Konrad Fiałkowski, dr hab. inż. Longin Gondek.

Przedstawiciele Wydziałów: dr hab. Piotr Jakóbczak, prof. PK - Inst. Matematyki, prof. dr hab. inż. Jan Cisowski - Inst. Fizyki, dr hab inż. Zbigniew Porada, dr hab. inż. Zbigniew Porada, prof PK-WIEK

Przedstawiciel Zakładu Geometrii Wykreslnej A-6: dr inż. Andrzej Zdziarski

Przedstawiciel Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK: mgr Dorota Gawryła

Przedstawiciel Centrum Sportu i Rekreacji PK: mgr Marta Tomczyk