O projekcie

Kompetencje / formy wsparcia

Dodatkowe kompetencje nabyte przez studentów na kierunku MBM:
1o zaświadczenia, referencje ze staży praktyk;
2o nawiazanie współpracy z przedsiębiorstwami;
3o zwiększenie mobilności studentek/ów;
4o nawiązanie wspołpracy zagranicznej lub jej kontynuacja.

Platforma edukacyjna

Dla kierunku zostały zaplanowane dodatkowe formy uatrakcyjniające studia m. in. wprowadzenie dodatkowych kursów i zajęć laboratoryjnych, nabycie umiejętności kluczowych dla danej specjalności, na które jest aktualnie zapotrzebowanie na rynku. Szczególnym przykładem wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych jest platforma Blended Learning.