O projekcie - kompetencje / formy wsparcia

EFS - finansuje wartość dodaną. MBM bez unijnych funduszy byłby mniej atrakcyjnym kierunkiem studiów. Dzieki środkom z UE studenci nabywają przede wszystkim wiedzę praktyczną, niezbędną podczas kształcenia na kierunkach technicznych.


W ramach wsparcia zostały zaplanowane stypendia dla 50% studentów przyznawane semestralne. Aktualnie na MBM jest 220 stud. 110 otrzymuje stypendium motywacyjne w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie przez jeden semestr.
Dodatkowe kompetencje nabyte przez studentów na kierunku MBM to m.in.:

 • zaświadczenia, referencje ze staży praktyk,
 • nawiazanie współpracy z przedsiębiorstwami,
 • zwiększenie mobilności studentek/ów,
 • nawiązanie wspołpracy zagranicznej lub jej kontynuacja.

Dla kierunku zostały zaplanowane dodatkowe formy uatrakcyjniające studia m. in. wprowadzenie dodatkowych kursów i zajęć laboratoryjnych, nabycie umiejętności kluczowych dla danej specjalności, na które jest aktualnie zapotrzebowanie na rynku. Zaplanowano m.in.:

 • dodatkowe zaj. z programów komp. (ANSYS/CAD),
 • ćwiczenia w zakładach przemysłowych dla 80 os. w 2014r.,
 • wykłady specjalistów zewnętrznych,
 • zajęcia z przedsiębiorczości,
 • zajęcia z ochrony srodowiska metodą blended-learning,
 • kurs z rozwiazań proekologicznych.

Na pierwszym roku studiów zajęcia będa miały na celu głównie zapoznanie studentów z realiami panującymi w polskich przedsiębiorstwach. Na drugim i trzecim roku planowany jest szereg wyjazdów, które mają na celu pokazanie pracy technologii, które studęci poznają na zajęciach na uczelni i obserwację ich funkcjonowania w praktyce. 
Każdy z wyjazdów będzie zakończony sprawozdaniem oraz prezentacjami przygotowywanymi przez grupy studentów (zamieszczonymi na stronie projektu). Wyjazdy zagraniczne mają na celu przede wszystkim umożliwienie dostępu przyszłych specjalistów do technologii światowych i zapoznanie ich z najlepszymi możliwymi rozwiązaniami stosowanymi w danej branży. Sa to m.in.:

 • staże - 3 miesięczne dla 75 osób w 2015r.,
 • praktyki zagraniczne dla 12 osób w Rosji,
 • jednodniowe wyjazdy do zakładów przemysłowych,
 • zagraniczne wyjazdy naukowe w 2013 i 2015 r.,
 • praktyki specjalistyczne w ośrodkach krajowych dla 15 osób w 2014r.,
 • praktyki specjalistyczne w ośrodkach zagranicznych dla 10 osób w 2015r.,
 • wyjazdy do współpracujących ośrodków do Niemiec i Austrii,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • wyjazdy naukowe do ośrodków krajowych,
 • staże w wiodących ośrodkach zagranicznych, np. CERN.