Rejestracja użytkowników

Uwaga!
Rejestracja użytkowników systemu wymaga podania klucza aktywacyjnego.
Po wprowadzeniu prawidłowego klucza, możliwe będzie dodanie klienta systemu. Nowy użytkownik musi być dodatkowo zweryfikowany przez biuro projektu.